Kristen Eliason

KRISTEN ELIASON {[email protected]} is the author of Pic￾ture Dictionary (Flaming Giblet Press, 2014) and the chapbook Yours, (Dancing Girl Press, 2012). Kristen holds an MFA from the University of Notre Dame, where she was the Sparks Prize recipient in 2008. Her work has been anthologized in The Best of Kore Press POETRY, and Fire in the Pasture (Peculiar Pages). Kristen’s work also appears in print and online journals, including Lantern Review,DIAGRAM, Six Little Things, Juked, Robot Melon, Two Review, Makeout Creek, and others.

Review: Opening Invisible Doors: Considering Heavenly Mother Rachel Hunt Steenblik. Mother’s Milk: Poems in Search of Heavenly Mother

Articles/Essays – Volume 51, No. 1

Read more